Internet Archive BookReader

Ett år i Sverge : taflor af svenska allmogens klädedrägt, lefnadssätt och hemseder, samt de för landets historia märkvärdigaste orter